Sydney, Australia (SYD-Kingsford Smith) To Kathmandu, Nepal (KTM-Tribhuvan)