Brisbane, Australia (BNE-Brisbane International) To Kathmandu, Nepal (KTM-Tribhuvan)